The Sims 3

Så spelar du Legacy

2012-01-29 12:28 #0 av: myismyname

Legacyutmaningen, “legacy challenge”, går ut på att du ska ta dig från generation 1 till generation 10 med dåliga startförutsättningar. Här kan du läsa mer om regler och hur du går tillväga för att spela utmaningen!

Man startar med en sim som ska vara anfader till alla kommande generationer. För varje generation har man en "huvudarvinge" som ska föra spelet vidare och som inte får flytta från starttomten. Simmarna ska alltså bo på samma tomt, generation efter generation. Levnadslängden på simmarna ska vara inställd på "normal" och fusk är uteslutet (med undantag för buggade simmar som behöver återställas). Här nedan kommer en mer ingående beskrivning av legacy.

 

_______________________________________________

 _______________________________________________

 

Att starta ett legacy


Du börjar ditt legacy med en ensam sim. Denna sim skapar du i Skapa en sim och du får välja fritt hur han eller hon ska se ut. Du får välja vilken värld du vill att ditt legacy ska utspela sig i. Även simmens personlighetsdrag, favoriträtt, favoritfärg o.s.v. får du välja fritt. Det enda som du inte får välja helt själv är åldern på din sim. Om din grundare är man får han vara ungdom, vuxen eller åldring. Om din sim är kvinna får hon vara ungdom eller vuxen. Varför? Din sim måste vara i den ålder där de kan skaffa barn – annars tar ditt legacy slut redan på första generationen.

När det är dags att placera ut din grundare får du inte flytta in denne var du vill. Om du spelar ditt legacy i Riverview måste du flytta in i 345 Riverblossom Hills Drive och om du spelar i Sunset Valley måste du flytta in i 15 Summer Hill Court/Sommartuna gård 15. Dessa tomter är lika stora, helt tomma och kostar 14,700§, vilket betyder att din sim kommer få det väldigt knapert i början. Det är meningen att man ska ha väldigt lite pengar att starta med. Om du vill spela i en värld som kommit med ett expansionspaket eller en egenskapad värld gäller följande:

Tomten du flyttar in i måste vara stor (60x60 eller 64x64) och helt tom. Den måste kosta minst 14,700§. Hittar du ingen tomt som kostar så mycket? Flytta i sådana fall till en billigare stor tomt och använd fusket familyfunds för att krympa din sims tillgångar. Ta upp fuskrutan med Ctrl + Shift + C och skriv in testingcheatsenabled true. Tryck enter. Ta upp fuskrutan igen. Skriv denna gång in familyfunds Efternamn 1300 (om din familj heter Andersson skulle det alltså bli familyfunds Andersson 1300). Detta gör att din sim bara har 1,300§ att börja med. Om du vill kan du låta din sim börja med ännu mindre genom att skriva en lägre siffra.


_______________________________________________

Regler

 • Inga fusk är tillåtna! Inga pengafusk och inga humörfusk. OBS! Resetsim är tillåtet att använda om din sim buggar fast någonstans.

 • Det är tillåtet att använda nedladdade föremål, så länge föremålen inte är orimligt billiga att köpa eller har alldeles för bra humöreffekter för sitt pris.

 • Historieutveckling måste vara aktiverat och dina simmars livslängd måste vara inställd på normal (90 simdagar).

 • Olika mods är tillåtna, så länge de inte ger ett stort övertag över spelare som inte använder en sådan mod.

 • Du får inte byta aktivt hushåll under spelets gång, utan din legacyfamilj måste hela tiden vara det aktiva hushållet.

 • Ambrosia och livsfrukt är inte tillåtet.

 • Dina simmar får inte ha dödsblommor i sina kataloger. Däremot är det tillåtet att plocka dödsblommor och sälja dem.

 • Du får inte återuppliva spöken med hjälp av forskningsanläggningen.

 • Födelsedagstårtan får inte användas för att åldra dina simmar förrän rutan ”Anna fyller år idag! ...” kommit upp i spelet. Däremot måste man inte använda födelsedagstårtan överhuvudtaget, utan man kan lika gärna vänta på att spelet åldrar din sim automatiskt.

 • Det är tillåtet för dina kleptomaner och tjuvar att sälja sina stulna föremål för att tjäna pengar. Förut var detta inte tillåtet.

 • Det är inte tillåtet att stänga av utan att spara spelet (för att kanske hindra att något hemskt händer). Detta räknas som fusk.


_______________________________________________Om simmar och inflyttning

 • Du får flytta in hur många simmar och vilka simmar du vill i legacyhuset, förutom simmar du själv skapat i Skapa en sim eller laddat ner (bara ”originalsimmarna” som redan finns i världen är tillåtna). Tänk på att simmar måste vara mamma/pappa till en arvinge för att få samla legacypoäng.

 • Simmar som bott i legacyhuset och sedan flyttat ut får inte flytta tillbaka.

 • Det är tillåtet att gifta sig med rika simmar för alla dina simmar förutom grundaren.

 • Du får flytta in egenskapade eller nedladdade simmar i staden, men de får inte bli en del av din legacyfamilj.

 • Du får inte slå ihop någon familj med legacyfamiljen i Ändra stad-läget, utan alla simmar som flyttar in i ditt legacyhus måste göra det i själva spelet.

 • Din aktiva sim får inte vara adopterad, utan det är blodsband som gäller hela vägen._______________________________________________Legacyordlista”


Generation: Din grundare är generation 1. Grundarens söner/döttrar är generation 2. Deras söner/döttrar är generation 3, o.s.v.

Grundare: Den simmen du startar ditt legacy med.

Arvinge: Den sim du tänkt låta bli din ”aktiva sim” när din grundare/förra ”aktiva sim” dött eller när arvingen blivit gammal nog för att hitta en partner.

Reserv: Arvingens syskon. Detta syskon kan bli arvinge om något skulle hända med arvingen. Syskon till arvingen kan samla legacypoäng (mer om poäng längre ner). Reserven kan du antingen låta bo kvar på legacytomten, eller flytta ut i kvarteret. Reserven är den enda sim som får flytta tillbaka till tomten om något skulle hända med arvingen.

Blodslinje: De simmar som är släkt via blodsband med din grundare. Adopterade simmar är inte en del av blodslinjen och kan inte samla legacypoäng.

Legacypoäng: De poäng du samlar ihop under ditt legacy. Vad du kan få poäng för kan du läsa om längre ner.

Legacyhuset: Det hus du flyttar in med din grundare. Denna tomt måste hela tiden vara den tomt som din aktiva sim bor på.

Partner: En sim du låtit flytta in i legacyhuset för att skaffa barn med arvingen. En partner får börja samla legacypoäng när nästa generation är född.

 

_______________________________________________Poäng


Under ditt legacys gång ska du försöka samla ihop så många legacypoäng som möjligt. Dessa saker får du poäng för:

 • Du får 1 poäng för varje generation som föds (inklusive generation 1, din grundare). Observera att även om det föds flera simmar i samma generation så kan du bara få ett poäng för den generationen. Du kan alltså få max 10 poäng (10 generationer).

 • Du får 1 poäng för varje unik uppfylld livslång önskan som uppfylls av en familjemedlem. Du får alltså bara poäng första gången en specifik livslång önskan uppfylls. Skulle fler än en sim uppfylla samma önskan får du bara poäng för den första simmen. Simmarna måste bo i legacyhuset.

 • Du får 1 poäng för varje porträtt av en familjemedlem som finns i släktträdet och bor i legacyhuset (endast ett porträtt per sim). Porträtten är värda en poäng även om simmen de föreställer flyttar ut ur huset senare. Det spelar ingen roll hur många färdighetspoäng simmen som målar har, så länge simmen är minst ungdom och bor i legacyhuset. Porträtten får se ut hur som helst, bara de föreställer en sim från familjeträdet.

 • Du får 1 poäng för varje 100,000§ som ditt legacyhus tillsammans med familjens tillgångar är värt. Lägg ihop värdet av huset när det är möblerat med simmarnas tillgångar för att få ut summan och runda upp. Här kan du tjäna 20 poäng som mest (upp till 2,000,000§ alltså).

 • Du får 1 poäng för varje sim som lyckas tjäna ihop minst 100,000 i livslång lycka. Det är fritt fram att använda simmarnas ”livspoäng” för att köpa livslånga belöningar. När du räknar ihop deras livspoäng får du även räkna med priset på livslånga belöningar som din sim redan köpt. Skulle det vara så att din sim lyckats tjäna ihop 200,000 i livslång lycka får din sim 1 poäng till.

_______________________________________________Personlighetsdrag


Som du säkert redan märkt får dina simmar nya personlighetsdrag allt eftersom de växer upp. Vissa gånger bestämmer spelet personlighetsdragen åt dig, men vissa gånger kommer det upp en ruta där du själv får välja. I legacy får du inte välja fritt, även om den rutan kommer upp. Istället ska du trycka på slumpa-knappen (tärningen). Vissa spelar som så att man har tre klick på sig (gillar man inte det tredje som kommer upp är det ändå detta som gäller), medan vissa spelar som så att man bara har ett klick på sig. Detta väljer du själv – huvudsaken är att du inte väljer personlighetsdrag själv._______________________________________________Dödsfall

 

 • När simmar dör på din legacytomt kan du antingen välja att spara deras gravstenar på tomten eller flytta dem till kyrkogården.

 • Om du glömt måla ett porträtt av en sim och denne hinner dö kan du inte få en poäng genom att måla ett porträtt av simmens spöke.

 • Om din arvinge dör innan nästa generation är född och du inte har någon reserv tar spelet slut. Game over, skulle man kunna säga. Det är därför bra att alltid ha en reserv i fall att din arvinge skulle gå bort tidigt!

 • Spelbara spöken kan inte vara arvingar och de kan heller inte tjäna några legacypoäng.

 • Spökbarn räknas inte som en del av legacyfamiljens blodslinje.


_______________________________________________Att föra vidare arvet – födslar av nya arvingar

 

 • För att din sim ska kunna bli den aktiva simmen, arvingen, måste denne vara en del av blodslinjen, d.v.s. simmen måste vara släkt med din grundare eller inflyttad förälder till en arvinge. Adopterade simmar kan inte vara arvingar och de kan heller inte samla poäng.

 • Om din arvinge är man måste hans partner flytta in i legacyhuset för att kunna föda nästa arvinge.

 • Om din arvinge är kvinna kan du välja om du vill att hennes partner ska flytta in eller om hon helt enkelt bara ska bli gravid utan att partnern flyttar in.

 • Arvingen och partnern måste inte vara gifta.

 • Simmarna får födas antingen hemma eller på sjukhus – det väljer du själv.

 • Så snart nästa generation är född kan den förre arvingens partner (med förutsättning att denne bor i legacyhuset!) börja samla legacypoäng. Partnern räknas nu som del av blodslinjen.

 • Den förstfödda i en generation måste inte vara arvingen. Du får själv välja vilken av simmarna som ska bli nästa arvinge._______________________________________________Valfria regler


Reglerna här nedan är inte obligatoriska, utan snarare något du kan använda dig av om du känner dig sugen på det. Dessa regler påverkar inte dina poäng överhuvudtaget.
Familjedrag: När du skapar din grundare väljer du en egenskap/ett personlighetsdrag som sedan alla kommande generationer också ska ha. Väljer du exempelvis Karismatisk ska alla simmar som någonsin föds i legacyhuset ha egenskapen Karismatisk. Du får då välja denna egenskap själv, men de andra egenskaperna måste du fortfarande slumpa fram. Ingifta/inflyttade simmar behöver inte ha familjedraget.Matriarkat/Patriarkat: Alla dina arvingar måste vara av samma kön som din grundare. Startar du med en kvinna måste alltså alla arvingar vara kvinnor. Startar du med en man måste alla arvingar vara män. Syskonen till arvingarna kan fortfarande vara av det motsatta könet och de kan samla poäng som vanligt. Det är bara arvingen som måste vara av ett visst kön. (Matriarkat betyder kvinnostyrt samhälle och patriarkat betyder mansstyrt samhälle, därav namnet på denna valbara regel)Berättaren: Skriv en berättelse till din legacyfamilj, exempelvis i en blogg eller här på TsiF!


_________________________________________________________________

Ovanstående regler min egen omskrivning, med vissa tillägg, av de ”officiella” legacyreglerna som finns att läsa om här (på engelska!). Det är alltså inte jag som kommit på dessa regler.

_________________________________________________________________


Regler rörande expansionspaket och nya uppdateringar


Eftersom det för tillfället inte verkar finnas några särskilda regler som rör expansionspaketen eller funktionerna som kommit med nyare uppdateringar har jag skapat egna. Dessa är inga regler som du måste följa i din legacyutmaning, men känn dig fri att göra det om du känner för det.


 • Det är tillåtet för grundaren att starta med antingen en katt eller en hund. Detta gör spelet svårare eftersom hundar och katter kostar pengar att hålla vid liv.

 • Det är inte tillåtet för grundaren att starta med en häst eller adoptera en häst eftersom hästar inte behöver kosta något i drift, men på samma gång kan dra in ofantliga mängder pengar via tävlingar eller försäljning. Det är däremot tillåtet för kommande generationer att ha hästar.

 • Skulle det födas ett vampyrbarn i legacyfamiljen måste den simmen köpa botemedlet (på forskningsanläggningen) när denne fyller Ungdom (man kan inte köpa det innan), om man vill att den simmen ska få tjäna legacypoäng eller bli arvinge.

 • Reliker och andra skatter man hittar i gravar (Destination Världen) får säljas för att tjäna pengar till familjen.

 • Det är tillåtet att använda sig av plastikoperationer. Vem vet, operationen kanske går fel?

 

_________________________________________________________________

FaQ

Fråga: Vilka livslånga belöningar är tillåtna?
Svar: Alla är tillåtna förutom Åldersstopp-elixir och Ung på nytt.

Fråga: Är det tillåtet att använda föryngrande elixir man skapar vid kemibänken?
Svar: Nej, ingenting som föryngrar dina simmar, stannar deras åldrande eller fördröjer döden är tillåtet.

Fråga: Behöver man ha alla expansionspaket eller prylpaket för att kunna spela legacy?
Svar: Nej, det behöver man absolut inte. Man kan ha alla eller inget - det spelar ingen roll.

 

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-01-29 15:14 #1 av: [Chokladmousse]

Bra artikel! Kan jag få använda den på min blogg?

Anmäl
2012-01-29 15:20 #2 av: myismyname

#1 Nej, jag vill inte att du kopierar den :) Däremot är det ju fritt fram att länka till den.

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-01-29 16:48 #3 av: [pandes]

Jag undrar över den livslånga belöningen "Arv". Man får 30 000 - 40 000, är det tillåtet att köpa den belöningen? (30 000 poäng).

Anmäl
2012-01-29 16:49 #4 av: myismyname

#3 Jag har inte hittat något som säger att det inte är tillåtet, så det borde vara OK att köpa den. :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-01-29 16:51 #5 av: SimsBrooke

Jag har för mig att man inte får använda dem belöningarna då man kan bli ung och sen en till men minns inte va den heter.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-01-29 16:54 #6 av: myismyname

#5 Helt rätt! Åldersstopp-elixir och Ung på nytt är de enda belöningarna man inte får köpa. Ska lägga till det i artikeln :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-01-29 16:59 #7 av: SimsBrooke

#6 höhö titta lite koll har man :P haha

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-01-29 17:01 #8 av: [pandes]

Jag följer inte den regeln att man inte får ha häst... Märker nu att det är en rätt så bra regel då jag ust sålde en häst för ungefär 3 500. :D

Anmäl
2012-01-29 17:52 #9 av: diesel92

8#: Jag har hästar men jag låter de dö av ålderdom då jag inte kan leva utan hästar eller djur överhuvud taget. De kostar mig inget och jag tjänar inget ^^

Adotperar dem som åldringar. Resten av simmarna är mest glada över att kunna ha något att ta hand om.

Anmäl
2012-01-29 21:10 #10 av: [Chokladmousse]

#2 Det går inte länka till min blogg längre... Sjukt! Om jag skriver var jag fick den i från och vem som skrev den, kan jag låna den då? Vill inte vara tjatig men höll på med en liknande som blev luddig.

Anmäl
2012-01-29 21:13 #11 av: myismyname

#10 Som jag sagt tidigare så vill jag inte att du kopierar artikeln. Den finns ju här, så du får helt enkelt hänvisa till denna sida istället Glad

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-01-29 21:35 #12 av: SimsBrooke

#10 artiklarna som skrivs här ska stanna här, som myismyname säger så får du hänvisa till artikel genom att länka till den.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-01-29 22:09 #13 av: lollipop99

#11, 12 Jag såg en simsblogg där det var en tjej som hade kopierat härifrån den förra artikeln om legacy... Och hon skrev inte varifrån den kom. Eller så var det the sims i fokus som hade kopierat från henne... Vet inte.

Anmäl
2012-01-29 22:16 #14 av: myismyname

#13 Det är inte jag eller Pandiz som har skrivit den artikeln, så vi kan omöjligt veta om hon hade tillstånd att använda den eller ej. :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-01-29 22:30 #15 av: SimsBrooke

#13 som Myismyname säger kan vi inte veta om hon fått kopiera den eller inte. Jag är ny som sajtvärd och My är ny som medarbetare och vi har inte skrivit den artikeln.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-01-30 09:02 #16 av: lollipop99

#16, 15 Jag vet tänkte bara "varna" er:) Föresten, jättebra artikel My! Jättebra och mer förklarande än den förra! Nu kanske jag låter tråkig, men jättebra att dina artiklar är så utförligt skrivna, så man förstår de!:)

Anmäl
2012-01-30 10:36 #17 av: SimsBrooke

#16 men nu är det ju den gamla och det är dem nya vi inte vill ha någon annanstans än här. För det är dem vi har skrivit. Den gamla har vi inte skrivit. Och den gamla Legacy är inte kvar på sidan.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-01-30 18:19 #18 av: Wand

För övrigt så tycker jag att denna artikel bör nålas, tror att många Sims-spelare kan finna den hjälpsam. ^_^

Power is when you've got all the justification to kill,  and you don't

Anmäl
2012-01-30 18:43 #19 av: SimsBrooke

#18 dem hittar den ju på framsidan. Det blir så många artiklar som nålas fast..

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-02-01 20:01 #20 av: Tufsenmilano

Men, om man har the sims 2 då?

Anmäl
2012-02-01 20:05 #21 av: SimsBrooke

#20 tror inte det finns leagcy för tvåan.. Det är inte förrän trean kom som jag har hört att legacy kommit.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-02-01 20:19 #22 av: [pandes]

Skulle det vara ett direkt regelbrott att inte ha två barn med blodsband? Börjar bli sent för Maja Ålund som är anfader till mitt Legacy, och det ser inte ljust ut då hon inte har lycka inom barnskapandet. Det händer inget. Kan jag bara adoptera ett barn? Eller måste jag ha två barn med blodsband? Inget komemr hända lilla Vera, det vet jag säkert, men är det ett regelbrott?

Anmäl
2012-02-01 21:39 #23 av: [SallysPigge]

#21 Jo Legacy fanns redan till Sims 2 fast jag spelade det aldrig. :-)

Anmäl
2012-02-01 22:14 #24 av: SimsBrooke

#22 den arvtagareb sin ska ta över från grundaren MÅSTE vara blodsband..

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-02-01 22:14 #25 av: SimsBrooke

#23 Okej..

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-02-07 22:12 #26 av: sassan96

denna utmaning lät skoj ... vad gör man när /om man lyckas då ? ska man medela de då någon stans ?

Anmäl
2012-02-07 22:34 #27 av: SimsBrooke

#26 nej du gör det för din egen del. Detta är ju bara en rolig grej för att utmana sig själv.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-02-08 18:45 #28 av: myismyname

#26 Om du känner för det kan du göra som så många andra och starta en blogg/tråd om ditt legacy så andra kan läsa om det :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-02-20 19:06 #29 av: Mida

Det här är ju en underbar idé! :D

Jag som äntligen fått mitt sims att funka ska köra igång direkt ;)

Anmäl
2012-02-21 00:51 #30 av: myismyname

#29 Kul att fler hakar på Skrattande

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-02-21 20:25 #31 av: Mida

#30, ja  självklartprovar man :D Dock har jag inget internett på datorn med sims så jag kan inte lägga upp en tråd om familjen, men hittills är jag riktigt nöjd med henne ^^

Anmäl
2012-03-06 23:44 #32 av: myismyname

Artikeln är uppdaterad. Glad

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-03-07 22:49 #33 av: nimroda

jag fattar inte hur man startar en legacy :/  e de bara att börja som vanligt eller ska man gå in på något speciellt?

Anmäl
2012-03-07 22:52 #34 av: kodex

#33 Legacy är en utmaning för sig själv! Du kör precis som vanligt bara det att simmarna måste leva efter speciella regler som du ser till att de efterlever genom att styra dem :) Du får annars göra precis som du vill, det är aldrig någon som kontrollerar dig!

Anmäl
2012-03-07 22:55 #35 av: nimroda

#34 aha ok men vart kollar man poängen då?

Anmäl
2012-03-07 23:04 #36 av: Benne

#35 det får man hålla koll på själv :) (vad jag vet)

Anmäl
2012-03-07 23:04 #37 av: Benne

#36 fast kom på att frågan inte ställdes till mig :/

Anmäl
2012-03-07 23:07 #38 av: [SallysPigge]

#37 Du får svara med :-)

Anmäl
2012-03-07 23:10 #39 av: nimroda

de lät ju inte kul , trodde de skulle vara som lite uppdrags aktigt grej men nopp =(  men kanske i framtiden kommer det

Anmäl
2012-03-07 23:34 #40 av: Benne

#39 Själv tycker jag det är ganska kul och det blir ju nästan som ett litet uppdrag, fast från sig själv :)

Anmäl
2012-03-08 15:59 #41 av: Jusse.

Får man dricka ett ungdomselixir? Oskyldig

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-03-08 16:59 #42 av: SimsBrooke

#41 kolla längst ner i artikeln det står att man inte får dricka "Ung på nytt"

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-03-08 19:15 #43 av: Jusse.

#42 Orkade bara inte läsa igenom. Ajdå...

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-03-08 19:17 #44 av: Jusse.

#42 Fast elixiret är ingen belöning. Man gör det vid kemibänken :)

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-03-08 20:06 #45 av: SimsBrooke

#44 Men elixiret är ju en grej som man inte får använda oavsett om man kan göra eller inte.

 

Men jag vet inte. Det står under FaQ frågor =) Kanske någon annan vet hur det ligger till. Men eftersom man inte får använda belöningen "ung på nytt" borde man inte få använda kemibänken och bli ung på det sättet.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-03-08 20:48 #46 av: Jusse.

#45 Såg nu att det visst finns som en belöning ^^

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-03-09 12:11 #47 av: myismyname

Ingenting som föryngrar simmarna, stannar deras åldrande eller hindrar dem från att dö är tillåtet.

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-04-12 23:09 #48 av: IdaT

Egentligen är det dåligt att det inte under några omständigheter får vara adopterade simmar som arvtagare i Legacyn. Det gör det omöjligt att spela en sim som homosexuell.

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. - Søren Kierkegaard
Följ min vardag med djuren på bloggen.

Anmäl
2012-04-12 23:17 #49 av: mjuhm

#48 Men om det är ett adopterat barn så hör ju liksom inte barnet till släktträdet "på riktigt".
Sen kan man ju föda flera barn, & göra nån homosexuell, den som inte ska föra arvet vidare :) Så har då jag gjort.

Anmäl
2012-04-16 14:29 #50 av: IdaT

#49 Men det begränsar ändå. Tänk om jag bara har två simmar i den generationen (arvtagaren i generationen innan har dött/blivit åldring) och jag spelar en som homosexuell och den andra simmen dör, då är mitt legacy slut för att man inte får ha adopterade simmar som arvtagare.

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. - Søren Kierkegaard
Följ min vardag med djuren på bloggen.

Anmäl
2012-04-16 14:39 #51 av: Vargafrost

Jag håller med IdaT där.
Dessutom är det väl rent av diskriminering mot HBT-personer, som kanske vill ge sig själva en utmaning, men då alltså inte får följa sin egen läggning?
Varför inte ha någon begränsning att det adopterade barnet måste vara förslagsvis spädbarn/småbarn?

Anmäl
2012-04-16 15:17 #52 av: [SallysPigge]

Nu är inte detta regler som absolut inte får brytas, detta är standard-regler. Och alla spelar som dom själva vill. Så man kan ju forma sina egna regler innan man spelar och följa dom.

Dessa som är här är inget man måste följa slaviskt. :-)

Anmäl
2012-04-19 14:34 #53 av: [Elle01]

Jag har gjort en Legacy familj! men.......jag spelade igår (onsdag) och då glömde jag spara så att sen idag när jag var i skolan så går all ström och vår rektor sa att det hade gjort det var ett fel i elnätet, och sen när jag kommer hem så är datorn avstängd( hadde inte srängt av den kvällen innan) och nu kommer vi till min fråga............ Vore det ett direkt regelbrott att fortsätta spela fast att det jag inte hade sparat inte finns kvar? Jag hadde inte en anning om att det skulle bli strömavbrott! Gråter snälla svar!!!!!!

Anmäl
2012-04-19 15:10 #54 av: [pandes]

En fråga om reglerna. Måste arvingen och reserven vara syskon eller kan dom vara kusiner?

Anmäl
2012-04-21 17:16 #55 av: myismyname

#53 Ett legacy är mest en utmaning för dig själv, så jag skulle nog säga att det är helt okej att fortsätta på ditt legacy även om det stängts av utan att sparas. Det var ju trots allt inte meningen. :)

#54 Syskon är det som gäller, så vitt jag förstått av de "officiella" Legacy-reglerna :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-04-21 20:46 #56 av: [Elle01]

#55 tack för svar, jag var lite osäker om jag fick fortsätta eftersom att det stod tydligt att min inte fick stänga av utan att spara, men som du sa det var ju inte meningen att det skulle försvinna jag var till och med i skolan när det hände så jag kunde inte förhindra det (  eller jo det kunde jag genom att ha sparat det) men man lär ju sig av sina misstag. Flört

Anmäl
2012-04-22 18:49 #57 av: myismyname

#56 Exakt! Glad Kör på, säger jag, haha

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-04-24 12:41 #58 av: [Eleya]

Hmm..ska man ge det en chans? Jag som älskar att fuska och bo fint..
Det verkar jätteroligt när man kommit in i det.

Medarbetare till Änglar.iFokus. Du är skapad av rent ljus och fullkomlig kärlek, det är din själ!
Anmäl
2012-04-24 12:58 #59 av: [SallysPigge]

#58 Tycker du ska ge det en chans ;.D

Anmäl
2012-04-25 19:14 #60 av: [Elle01]

Halloj det e jag igen! ... med ett nytt problem! Jag e på generation 2 nu och killen som ska föra arvet vidare hade fått en fru när jag närkte att hon var vuxen och min kille bara var ungdom ( märkte det försent) jag hade redan hunnit göra henne gravid och sen fixade jag så att e blev ovänner och tillslut så att de skilde sig.så då undrar jag kan jag flytta ut tjejen eftersom att jag INTE vill spela på henne eller vore det ett direkt regelbrott???????? SNÄLLA SVARA SÅ FORT NI SER DETTA ( ASSÅ OM NI VET VA DJAG SKA GÖRA ) SNÄLLA!!!!!!!!!!!!!!

Anmäl
2012-04-25 19:21 #61 av: Mitchika

#60 Vad mig anbelangar är det inget regelbrott alls. :) 
Myismyname har även listat i reglerna att du får flytta in hur många simmar i Legacyhuset du vill, så länge du inte har skapat dom själv bara. :D

Du kan flytta ut exfrun och låta honom träffa en ny. Det finns inget som förbjuder ens arvtagare från att träffa många kvinnor eller män därute innan han/hon hittar den rätta. ;)

Jag begick själv en sån miss i min första Legacy. Den första frun han hade funkade inte alls för honom, så istället lät jag dom gå skiljda vägar och skaffade honom en ny fru som funkade bättre för honom! :)

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-04-25 20:48 #62 av: [Elle01]

Tack för svar men min dator dumma sig så allt försvann men hade jag gjort samma misstag skulle jag flyttat ut henne, Obs:det var inte mitt fel att allt förssvan datorn bara stängdes ner!

Anmäl
2012-04-25 20:50 #63 av: Mitchika

#62 Sånt händer, som sagt. :)

The Sims 3 är ett ganska buggigt spel och det finns gott om bråkiga datorer här i världen. Alla här på sidan (i stort sett) har varit i liknande situation som du.

Så reglerna är inte vrålstränga på den punkten då det ofta kan hända såna saker. :)

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-04-25 20:58 #64 av: [SallysPigge]

#62 Ändrade ett ord i din mening då det ordet inte accepteras här på sajten, inte ens när bokstäver ersätt med ***. Så tänk på språket :-)

Anmäl
2012-04-25 21:02 #65 av: Mitchika

#64 Det borde jag också ha tänkt på, är alldeles virrig idag känns det som...

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-04-25 21:03 #66 av: [SallysPigge]

#65 Lätt hänt :-)

Anmäl
2012-04-25 22:27 #67 av: [Elle01]

#64 okej, jag trodde att det gick bra men jag ska inte göra om det ( tyckte att jag inte hade skrivit "dumma" från början)  # 65 jag är också lite yr i bollen idag, jag e faktiskt sjuk och fick åka hem tidigt från skolan ( eller nä jag fick cyckla hem) Sp jag e också lit eyr i bollen, men det är man ju ibland och jag eller nä jag e det för det mesta! FlörtObestämd

Jag har tänkt på en sak, varför blir ALLTID mina inlägg ssssååååååå långa??? jag vet att ni inte kan svara på det men var bara "tvungen" att skriva det! Obestämd

Anmäl
2012-04-25 22:30 #68 av: [SallysPigge]

#67 Dina inlägg är inte långa, har läst betydligt längre idag. :-D

Anmäl
2012-04-25 22:32 #69 av: Mitchika

#67 Jag har skrivit bra mycket längre inlägg än dina idag, så du skriver inte alls så långt. :)

Usch, vad trist att du har blivit sjuk. Hoppas du kryar på dig!

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-04-25 23:09 #70 av: [Elle01]

#69 tack såååååå mycket att det är någon som bryr sig om mig, skrev till e kompis på facebook att jag var sjuk hon skrev bara tillbaks "okej"

#68 #69 jaha jag tycker att jag skriver jäättte långa inlägg , men det kanske jag inte gör . Obestämd

Anmäl
2012-04-25 23:41 #71 av: Mitchika

#70 Ta det inte så hårt, din kompis kanske bara var upptagen med någonting (läxor, kanske?) och inte hann tänka på hur hon svarade?

Men det är aldrig kul att vara sjuk. :(

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-04-26 11:54 #72 av: [Elle01]

#71 Ja kanske har du rätt , men hon e inte precis den typen som gör läxorna så fort ho kan utan hon skjuter hellre upp dem än att göra dom, plus att hon brukar alltid svara ok till typ allt jag skriver till henne.

Obestämd Nä det e ALDRIG kul att vara sjuk

Obs: nu har vi ju tappat ämnet, tråden handlar om Legacy , men här sitter vi och skriver om att vara sjuk.

Anmäl
2012-04-26 15:09 #73 av: [Paulinerm]

Jag kör inte så att jag slumpar egenskaper, utan jag väljer själv ;o

Anmäl
2012-04-26 16:36 #74 av: Mitchika

#73 Om du följer den här artikelns regler är det ett regelbrott, men dessa regler är inte skrivna i sten. :)

Vi är många som ändrar på vissa regler för att göra våra utmaningar lite mer unika. Jag kör tre Legacy, varav en följer reglerna i artikeln till punkt och pricka, ett Legacy som handlar om vampyrer och ett som handlar om vargar! :D

Regeln för att slumpa egenskaperna finns till för att göra det svårare, då dom kan få jättejobbiga egenskaper som man avskyr egentligen. :)

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-04-26 17:46 #75 av: [Paulinerm]

#74 Haha okej ;)

Jag ska köra så att jag väljer själv dom första 5 generationerna, sen dom 5 sista slumpvalda ;)

Anmäl
2012-06-02 21:20 #76 av: Benne

En liten fråga här, om man flyttar in ett eget par man gjort i staden som sedan får barnutan att man gjort någe med dem kan man senare då typ låte en sim från den aktiva familjen gifta sig med den och låta den flytta in? Eller att ladda ned en sim från exchange och låta den flytta in? Bridgeport börjar nämligen bli uttömt och det är nästan bara åldringar kvar så jag är lite orolig att mitt legacy ska ta slut :( :O

Anmäl
2012-06-02 21:59 #77 av: [SallysPigge]

Enligt här så får man ju inte skapa egna simmar och flytta in, men sedan så är det ju ingen som säger att man måste följa reglerna till punkt och pricka. Tycker du ska göra det som känns bäst för dig om det inte finns någon unga alls. Men är det en man du behöver så gör det ju inget att han är en åldring, då han fortfarande kan få barn. Och hans barn tar det ju tid för att växa upp och innan dess borde dom flesta åldringar dött och ersatts av nya yngre ....

Anmäl
2012-06-02 22:04 #78 av: Benne

#77 Ja men jag menar att jag skapar egna som jag flyttar intill staden och sen om jag har tur så blir någon gravid så det föds någon ny. Och om det är en kille jag kommer behöva får jag inte avslöja, har inte fått upp de nyaste kapitlen på legacyn än ;) Men tack för hjälpen :)

Anmäl
2012-06-02 22:07 #79 av: [SallysPigge]

#78 Tycker jag att du kan göra, om inte annat smyg dit familjen och låt dom inte se för Nedladdadet ut, eller egen gjorda, så kan ingen säga att du placerat dom :-)

Anmäl
2012-06-02 22:12 #80 av: Benne

#79 Ja jag får väl göra det för bridgeport är utrotningshotat för mig just nu :/ På generation 2:s bröllop tror jag att det kom fem åldringar (de enda de kände) och tre av de åldringarna var döda två dagar efter bröloppet :P Det var nog svårt att hitta en tjej till Zack men ännu svårare med gäster :/ Men jag ska nog göra som du sa innan det blir "Game Over" ;)

Anmäl
2012-06-02 23:29 #81 av: [SallysPigge]

Men du jag kom på en sak åk utomlands och ragga :-D

Anmäl
2012-06-03 12:28 #82 av: Benne

#81 har tyvär inte destination världen än (köper då jag får råd ;) ) Men då jag skaffar det så blire nog att leta snyggingar utomlands ;D

Anmäl
2012-06-25 22:13 #83 av: [Ponnyflicka]

Ska nog börja på en Legacy!! Men vet inte om jag orkar dokumentera allt .. hmm. Får se ;)

Anmäl
2012-06-25 22:57 #84 av: BettaSplendens

Jag ÄLSKAR att spela legacy, det är såå kul men tröttnar väldigt fort eftersom jag tycker dom åldras för långsamt, tror jag ska skapa min egna "regel" som säger att man får ändra på levnadstiden hehe :)

Fuskat nån gång med hemör på min familj med 5 tonäringar, men det är bara för att jag mår dåligt och får lite ångest när alla har det så rött på porträttet Skrikandes


Anmäl
2012-06-25 23:19 #85 av: [SallysPigge]

#83 Man måste inte dokumentera, man spelar ju mest för att roa sig själv och inte andra. :-)

Säger jag som dokumenterar vartenda steg dom tar .... Oskyldig

Anmäl
2012-06-26 17:19 #86 av: [Paulinerm]

Jag fattar inte det där med porträtt Tyst

Anmäl
2012-06-26 17:46 #87 av: [SallysPigge]

#86 Måla tavlor av dina simmar ...

Anmäl
2012-06-26 19:38 #88 av: amandanormaan

Är det tillåtet att ta emot simmar med hjälp av simport för att tjärna pengar?

Anmäl
2012-06-26 20:05 #89 av: Mitchika

#88 Oj, bra fråga... kanske...?

Det här skrevs före I Rampljuset släpptes, så jag tror nog att man får bestämma själv i det fallet.

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-06-26 20:09 #90 av: [SallysPigge]

#88 Ja grundaren kanske borde avstå men arvingarna borde få ... :-)

Anmäl
2012-06-26 20:11 #91 av: Mitchika

#90 Bra idé! :D

Förbjudet för grundaren då det blir för enkelt, men tillåtet från generation 2 och framåt. :)

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2012-06-26 20:17 #92 av: amandanormaan

#90 okej, det låter ju rimligt och bra :)

Anmäl
2012-06-26 20:18 #93 av: [SallysPigge]

Får inte arvingarna så har dom ju inget med rampjuset att göra ... :-(

Anmäl
2012-06-26 20:19 #94 av: amandanormaan

#93 haha, nä det är sant... :/

Anmäl
2012-07-03 21:06 #95 av: amandanormaan

Nu undrar jag en sak till... Har fixat den nya staden och då får man med en önskebrunn...

Min fråga är då om man får önska sig rikedom?

Anmäl
2012-07-03 21:36 #96 av: [SallysPigge]

Jag har oxå den nya staden med brunnen, en anledning till varför jag köpte den. Och jag själ hade inte tänkt låta min familj få önska sig just pengar, men annat kanske .....Oskyldig

Anmäl
2012-07-03 21:39 #97 av: amandanormaan

haha, det hade jag! Men sen kom jag på att man kanske inte får det i legacy.. Men hon fick en bil, så kanske bara låter bli att sälja den, om det inte är tillåtet att sälja den alltså...

Anmäl
2012-07-03 21:42 #98 av: [SallysPigge]

Ja en bil är väl alltid bra, och har man redan en så kan man ju sälja den :-)

Anmäl
2012-07-03 21:44 #99 av: amandanormaan

aa, men det var en sån där dyr sak, så det rycker i fingrarna att sälja den.... :s

Anmäl
2012-10-01 06:25 #100 av: Hallonsmurfen

får arvingen flytta hemifrån?

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-10-01 06:26 #101 av: Hallonsmurfen

förlåt, läste nu att de inte fick det Obestämd

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-10-16 23:34 #102 av: [AmandaBorg]

Någon här tidigare skrev att hennes sim var ungdom och fick en fru som var vuxen, och att hon märkte det för sent, så jag har en fråga. Är det inte okej att skaffa en partner åt arvingen som är äldre eller yngre än vad den själv är?
Jag hade tänkt prova på legacy nu för första gången och ska köra efter dom här reglerna. :)

Amanda

Anmäl
2012-10-17 14:30 #103 av: [AmandaBorg]

En annan sak också.. Jag tänkte spela i Sunset Valley, men på Sommartuna Gård 15 är JRA:s internationella ridcenter.. Är det bara så för mig? :o

Amanda

Anmäl
2012-10-17 14:46 #104 av: SimsBrooke

#103 Nej alla har så, du kan ju ta bort den och lägga den någon annanstans.

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-10-17 15:06 #105 av: [AmandaBorg]

#104 Jag satte ut en ny tomt och fuskade så jag har lite pengar istället.. :)

Men var det inte ok att skaffa en partner som är yngre eller äldre än sig själv som jag frågade om innan?

Amanda

Anmäl
2012-10-17 15:30 #106 av: [KKlara]

#105: Fast om du gör så är det ingen legacy..


Anmäl
2012-10-17 15:46 #107 av: [AmandaBorg]

#106 Varför skulle det inte vara det?

Amanda

Anmäl
2012-10-17 17:10 #108 av: [KKlara]

#107: Alltså om man fuskar till sig pengar så blir det ingen legacy, det lixom det som är grejen ;)


Anmäl
2012-10-17 18:03 #109 av: rebeka

#108, Jag tror att AmandaBorg menade att hon fuskade så att hon hade rätt startsumma. Hon skulle ju annars ha för mycket pengar, när hon nu inte flyttade in på "rätt" tomt :)

A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. 

Anmäl
2012-10-17 18:28 #110 av: [KKlara]

#109: Jahaa, ojdå Skäms

 

//Klara


Anmäl
2012-10-17 20:22 #111 av: [AmandaBorg]

#108 Jaha, du tänkte så.. Jag uttryckte mig väl lite fel då, hehe.. Skrattande
#109 Ja, det var så jag menade. Glad

Amanda

Anmäl
2012-10-17 21:04 #112 av: [KKlara]

#111: Nejrå, nu när jag läste din komentar igen så fattade jag ;)

 

//Klara


Anmäl
2012-10-17 22:33 #113 av: myismyname

#105 Det är okej att skaffa vilken partner som helst som fungerar i spelet utan mods. Funkar det att få upp romantiska interaktioner - kör på! Glad Kan tycka att mods som gör det okej för tonåringar att bli tillsammans med ex. vuxna simmar tar bort lite av utmaningen att hitta partners till sina arvtagare, men annars säger jag go for it Glad

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-10-17 23:22 #114 av: [AmandaBorg]

#113 Okej, tack! Jag kör helt utan mods (men idag så buggade spelet så min sim var helt naken, hon åkte till jobbet naken och allt möjligt, haha!).

Amanda

Anmäl
2012-11-01 15:15 #115 av: [WickedAlly]

Varför måste det vara så stora tomter egentligen?

Anmäl
2012-11-01 15:35 #116 av: Hallonsmurfen

Får man använda fusk som t ex moveobjects, som inte ger simmarna någon fördel förutom ett snyggare hus? :)

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-11-01 17:07 #117 av: rebeka

#116 Jag brukar göra det, men det är väl individuellt hur man väljer att spela :)

A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. 

Anmäl
2012-11-01 17:09 #118 av: Hallonsmurfen

#117 ok :)

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-11-01 19:00 #119 av: [SallysPigge]

#115 För att man ska ha stor boyta från början då man inte får flytta. Men man kan ju välja en mindre om man så vill. :-)

Anmäl
2012-11-01 19:08 #120 av: [WickedAlly]

#119 Aha, okej. Låter ju logiskt egentligen.

Hittade bara en på 59x59 men det får duga :)

Anmäl
2012-11-05 23:40 #121 av: Var desims

Hej! :)
Jo, jag udrar om det är tillåtet att flytta sin tomt till en annan stad? jag håller nämligen på att skapa mig en egen värld och det vore väldigt kul om jag kunde om min famiilj skulle kunna få flytta dit? Om jag hinner klart med världen vill säga :P

Anmäl
2012-11-06 11:32 #122 av: SimsBrooke

#121 Jag kan tyvärr meddela att flytta sin familj till en helt ny värld funkar inte om du har kommit långt på legacyn. Hela släktträdet hänger tyvärr inte med =(

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-11-06 22:18 #123 av: Var desims

Jag har dessutom problemet att min dator blir lite uppfuckad ibland och då behöver jag skicka min familj till thesims3.com för att "reboota" dem. Därför har jag skapat en power point där man kan följa mitt släkt träd exakt :) för det finns ingen chans i världen att jag kommer kunna hålla kvar samma släkt i 10 generationer :/ har inte äns klarat 3 hit tills...

Anmäl
2012-11-07 07:16 #124 av: Hallonsmurfen

hur målar man porträtt av simmarna?

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-11-07 13:52 #125 av: [SallysPigge]

#124 Din sim får måla en massa tavlor tillslut så kan den måla av andra simmar

Anmäl
2012-11-07 15:08 #126 av: Hallonsmurfen

#125 aha, tack :)

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-11-07 19:39 #127 av: [KKlara]

En lite fråga... Hur gör man såna där familjeträd? :)


Anmäl
2012-11-07 19:42 #128 av: SimsBrooke

#127 du behöver inte ha något alls, du kan ta din fantasi alltså gör ett familjeträd i typ paint. Men du får ju ta ut bilderna själv från spelet

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-11-07 20:24 #129 av: [KKlara]

#128: Men vet du hur myismyname har gjort? :)


Anmäl
2012-11-07 20:28 #130 av: SimsBrooke

#129 Nej jag har nog inte sett hennes släktträd

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-11-09 16:38 #131 av: [KKlara]

#30: Alltså jag menar bilden längst upp i artikeln ;) Har hon gjort den i paint för det såg väldigt profsigt ut? :)


Anmäl
2012-11-09 16:40 #132 av: SimsBrooke

#131 Tror den är från själva spelet Annars är det gjorts i paint du får höra med My =)

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2012-11-09 22:03 #133 av: Var desims

Det här med att man inte får ta in egenskapade simmar i sitt hus håll, får man ta in deras barna då? om barnet är "tillverkat" av spelet i historieutvecklingen och inte av mig?
Sen undrar jag om man får byta efternamn? :)

Anmäl
2012-11-10 09:33 #134 av: [KKlara]

#132: Aa jag gör det :)


Anmäl
2012-11-11 16:33 #135 av: myismyname

#131 Jag har bara tagit en print screen i spelet och klistrat in den i ett bildbehandlingsprogram Glad

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-11-11 16:57 #136 av: Hallonsmurfen

#135 My!!! Skrattande det var länge sedan man hörde av dig :)

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-11-14 16:01 #137 av: myismyname

#135 I know! Är så himla trött på kvällarna nu när jag har praktik, haha Skrattande

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-11-16 09:35 #138 av: [Taxie]

undrar om man får snabbspola om man vill att det ska gå snabbare någon gång? :)
Har inte fattat det riktigt, men man kan flytta ut t.ex. syskon så dem får egna hus i världen?

Anmäl
2012-11-17 17:05 #139 av: myismyname

#138 Jadå, självklart får du snabbspola! Skrattande

Japp, det är helt okej att flytta ut syskon (som inte är arvingar) Glad

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2012-11-26 21:25 #140 av: ramm5tein_

Något jag började fundera på! Hur gör ni med era grundare när arvingen börjar skaffa familj och det liksom blir fokus på den familjen? Ska grundaren bo kvar på tomten tills den dör eller hur fungerar det?

Blir ju som två familjer man måste fokusera på annars mitt i allt...

Anmäl
2012-11-26 21:37 #141 av: Namiko

#140 Antingen låter jag föräldrarna bo kvar men låter fokus gå över på arvingen och låter dom vara just far/morföräldrar och inget annat. Eller så får dom flytta ut helt och hållet. Jag har dock inte haft det problemet i min nuvarande legacy då jag är inne på generation 4 och det är nu första gången den förra generationen fortfarande lever när det är dags att lämna över till en ny arvinge.

Tell someone you love them today, because life is short. But yell it at them in German, because life is also terrifying and confusing.

Anmäl
2012-11-26 21:37 #142 av: [SallysPigge]

Ja grundaren bor kvar och sedan väljer man själv vilken man vill spela mest med arvingen eller grundaren. Fast vanligast är väl att arvingen brukar ta över när den blir ungdom. :-)

Anmäl
2012-11-26 21:39 #143 av: ramm5tein_

#141 #142 Okej! Då tänker och har jag nog gjort som ni :) Som sagt, simmarna sköter ju mycket sig själv (fastän jag kan tycka det är onödigt när dom typ väntar med att äta tills det nästan är helrött) så då fokuserar man väl helt enkelt på arvingen och dennes nya familj!

Anmäl
2012-11-26 21:50 #144 av: [SallysPigge]

#143 Låter bra :-D

Anmäl
2012-11-27 20:03 #145 av: Jusse.

Vet inte om det står där uppe, men får man göra plastikoperationer på arvingarna? Har aldrig gjort det själv men barnen ärver väl det nya utseendet?

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-11-27 20:24 #146 av: [SallysPigge]

Ja du det är en bra fråga. Men jag själv skulle inte göra det ..

Anmäl
2012-11-27 20:42 #147 av: Jusse.

#146 Inte jag heller. Har aldrig testat det på sims faktiskt... Undrar om man har mer alternativ på "dyr ansiktsmodifiering"? X)

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-11-27 20:52 #148 av: [SallysPigge]

#147 Jag minns inte har bara testat en gång för länge sedan ..

Anmäl
2012-11-27 21:39 #150 av: Jusse.

#148 ;). Trevligt att familjen Vader har kommit igång igen förresten :)

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-11-27 21:42 #151 av: [SallysPigge]

#150 Tack :-D

Anmäl
2012-11-27 21:45 #152 av: Jusse.

#151 Deras trädgård är väldigt elak Oskyldig

()_()
(●‿●)
(     )
( W )
(     )

Anmäl
2012-11-27 21:55 #153 av: [SallysPigge]

#152 Ja det är den, men du får gärna säga mer vad du tycker om min legacy då jag blir väldigt nöjd och glad. Men gör inte det här i denna tråd då vi hamnar lite OT. Du kan göra det i min legacytråd Skrattande

Anmäl
2012-11-28 06:24 #154 av: Hallonsmurfen

OT, men vad hände med #149 O.O

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-11-28 10:00 #155 av: [SallysPigge]

#154 Det blev dubbelt så jag tog bort den ena :-)

Anmäl
2012-11-28 15:05 #156 av: Hallonsmurfen

#155 jaha :)

Medarbetare på Pokémon iFokus

Anmäl
2012-12-17 11:51 #157 av: bunnyheart

Superduper bra! ^^

Anmäl
2012-12-18 14:40 #158 av: Jamie+Engla

Tass

Välkommen till kennel Fashion Star
Medarbetare på Hundutställning

Anmäl
2013-01-12 16:41 #159 av: [Pauline T]

Vart ligger Sommartuna gård 15? Hittar den inte.

Tacksam för svar. :)

Anmäl
2013-01-13 11:58 #160 av: SimsBrooke

#159 Om du menar i Sunset Vally så ligger den längst åt höger(om du har vattnet framför dig, annars vänster om d har vattnet bakom dig) Har du husdjur så ligger Ridcentret där men det är bara och ta bort det och lägga det mitt emot eller nått sånt =)

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2013-01-13 12:24 #161 av: [Pauline T]

#160 Tack för svaret! :) Hittade den nu.

Anmäl
2013-06-02 22:36 #162 av: [MiniPim]

Så bra artikel, ska påbörja ett legacy imorgon hade jag tänkt. :)

Anmäl
2013-06-03 20:24 #163 av: [MiniPim]

Jag förstår inte hur jag ska flytta in i den gården när man bor i sunset vally :( hittar ingen dom är 60x60 där, och koden funkar inte..

Anmäl
2013-06-03 20:33 #164 av: SimsBrooke

#163 Det finns en 60x60  på kullen där den där rika familjen bor, där är det dock ett ridcenter om du har husdjur. Men det är bara och ta bort det och flytta in :D

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2013-06-03 20:47 #165 av: [MiniPim]

#164 Hur tar man bort? :O xD flytta in i det alltså? :) 

Anmäl
2013-06-03 20:49 #166 av: SimsBrooke

#165 Du måste radera det först och sen flytta in =)

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2013-06-03 20:51 #167 av: [MiniPim]

#166 Men hur ska jag göra det? Ska jag flytta in och sen bygga om det? :) 

Anmäl
2013-06-03 20:54 #168 av: SimsBrooke

#167 Nej du kan inte flytta in i det. Om du väntar några sekunder ska jag ta en print

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2013-06-03 20:56 #169 av: [MiniPim]

#168 Tack så jättemycket. =)

Anmäl
2013-06-03 21:13 #170 av: SimsBrooke

Du använder utav den funktionen som är i den röda ringen. Tryck på den sen trycker du på det hus du vill ta bort. 

Sedan kan det vara så att du behöver trycka på symbolen för att kunna ändra det till bostadstomt istället för en allmän tomt =)

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2013-06-04 11:12 #171 av: [MiniPim]

Tack, men måste jag ta jdt dne där tomten som det står?:kr

Anmäl
2013-06-04 15:35 #172 av: Mitchika

#171 Du kan alltid sätta ut en egen, tom tomt på 64x64 istället. Det är också helt okej att använda i Legacyutmaningar. Glad

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2013-07-01 17:46 #173 av: lizzplace

Eftersom jag ej hittar rätt tomter så undrar jag varför familyfounds inte funkar? :(

Jag ser dagarna komma och sen springer dom förbi.
Http://lizzplace.com |
/ Lizette

Anmäl
2013-07-01 18:05 #174 av: rebeka

#173 Man måste aktivera "Testingcheatsenabled" först. :) 

A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. 

Anmäl
2013-07-01 18:06 #175 av: lizzplace


#172 så långt är jag också med. har gjort det men det funkar inte ändå.

Jag ser dagarna komma och sen springer dom förbi.
Http://lizzplace.com |
/ Lizette

Anmäl
2013-07-01 18:07 #176 av: lizzplace

#174 *

Jag ser dagarna komma och sen springer dom förbi.
Http://lizzplace.com |
/ Lizette

Anmäl
2013-07-01 18:09 #177 av: Mitchika

#175 Family funds gäller inte familjens efternamn, utan det är hushållets namn. Exempel: 

Jag skapade Projekt Varg (en Legacy om vargar) där jag döpte simmen i familjen till Skogvaktare Danielsson, med Danielsson som efternamn. 

Vargarna hette Okami i efternamn, så det skiljde sig rejält där. Family Funds funkade inte för mig, oavsett om jag skrev Danielsson eller Okami. Sen märkte jag att jag döpt hushållet till Projekt Varg. 

Då provade jag med att skriva Projekt Varg i Family Funds. Detta funkade dock inte heller. När jag sedan ändrade namnet och slog ihop det till ett ord, ProjektVarg, så fungerade Family Funds. Glad

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2013-07-01 18:10 #178 av: lizzplace

#177 men både hushållet och personen i hushållet heter exakt samma sak så jag förstår inte :O

Jag ser dagarna komma och sen springer dom förbi.
Http://lizzplace.com |
/ Lizette

Anmäl
2013-07-01 18:12 #179 av: Mitchika

#178 Då var det värre... Funderar

Skriver du familyfunds "hushållsnamnet" följt av mellanslag och den summa pengar som du vill att familjen ska ha? 

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2013-07-01 18:13 #180 av: lizzplace

Japp, kopierade det som står där uppe, bytte ut till efternamnet på min sim men funkar ej :(

Jag ser dagarna komma och sen springer dom förbi.
Http://lizzplace.com |
/ Lizette

Anmäl
2013-07-01 18:16 #181 av: Mitchika

#180 Om du kopierade det som skrivit borde det ha stått något i stil med: 

familyfunds Andersson 1300

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2013-07-01 18:44 #182 av: lizzplace

#181

exakt det jag menar, det funkar ej.

Jag ser dagarna komma och sen springer dom förbi.
Http://lizzplace.com |
/ Lizette

Anmäl
2013-07-01 19:39 #183 av: [Ebidda98]

Ska prova! Så fort sims startat XD

Anmäl
2013-07-06 10:57 #184 av: [Ebidda98]

Måste alla syskon till arvingen flytta ut ut Legacyhuset?

Anmäl
2013-07-06 13:00 #185 av: myismyname

#184 Nej, det måste de inte :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2013-07-07 22:23 #186 av: Ribessa

Jag är en sån som inte kan spela utan testingcheatsenabled true.. Huh, men märkt att det är det fusket som får mitt spel att krascha hela tiden haha! Så... Jag ger nog på mig det här! :)

Anmäl
2013-07-07 22:30 #187 av: Ribessa

Är det tillåtet att arvingen och reserven har olika pappor? Haha, tänkte då det skulle vara blodsband, visst det är det ju men bara 50% isåfall ;)

Anmäl
2013-07-08 02:41 #188 av: Mitchika

#187 Är det blodsband till arvtagaren så brukar det inte vara några problem. Det vill säga, är mamman arvtagaren och får två barn med två olika pappor så får båda barnen föra arvet vidare eftersom båda är släkt med mamman och blodslinjen som det handlar om. Glad

Samma sak om det är en pappa som får två barn med två olika kvinnor. Så länge det finns blodsband till arvtagaren och huvudsläkten så kan det vara så många olika pappor/mamma inblandade som du känner för. Skrattar

Sajtvärd för Pokémon iFokus
Medarbetare på The Sims iFokus
"Perfektion är en väg, inte ett mål." 

Anmäl
2013-07-29 20:16 #189 av: kaninsköld

Får man starta med en älva?

Anmäl
2013-07-29 20:19 #190 av: Lumina - 留美奈

#189 Det avgör du själv. Reglerna är bara en guide för hur du kan göra, sen bestämmer du själv vilka begränsningar eller fördelar du vill spela med.
Glad

Anmäl
2013-07-30 00:36 #191 av: mellis98

Åhh älskar legacy challenge!! Kär 

Startade en familj för ett tag sedan med 5 barn, mamma, pappa och en simbot x) Dock var jag så klumpig att jag glömde spara innan jag stängde av datorn så familjen försvann Ledsen

Men nu har jag startat ett nytt legacy med en mamma (grundaren) och pappa som väntar på deras första barn Skrattar Spännande att se hur generationerna kommer klara sig! 

Anmäl
2013-08-03 22:47 #192 av: KastKatt

Funderar på att testa legacy igen, men vet inte hur ni brukar göra när ni flyttar in?

Köper ni en tom tomt och sen köper toa/säng osv eller fixar ni ett spartanskt hem INNAN ni ta bort pengarna?

Anmäl
2013-08-06 21:56 #193 av: myismyname

#192 Jag tar bort pengarna direkt jag flyttat till tomten, och köper sen möbler för det lilla jag har :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2013-08-06 21:57 #194 av: KastKatt

#192 jag tänkte på om du bygger själva huset först? Alltså om det inte finns ett hus på tomten?

Jag gjorde så att jag köpte en tomt, byggde ett hus (med gratisgolven och billigaste tapterna) så hade jag 1357 :P köpte en buske så voliá! hade jag rätt start summa :P

Anmäl
2013-08-06 22:12 #195 av: myismyname

#194 Jag börjar alltid med en helt tom tomt, och när jag flyttar in tar jag bort så jag har 1300§ kvar. För de pengarna köper jag väggar, toalett, säng, osv. Glad När jag sedan byggt mitt "hus" (oftast inte ens fyra väggar...) har jag kanske 100§ kvar, som min sim får "börja" sitt liv med, haha :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2013-08-06 22:34 #196 av: [Ebidda98]

Lite OT, men hur fotar du familjeträdet? Oskyldig

Anmäl
2013-08-14 02:20 #197 av: myismyname

#196 Jag använder print screen-knappen på tangentbordet bara :) Brukar klistra in skärmdumpen i photoshop och fixa ljuset lite i efterhand eftersom skärmdumpar från TS3 blir ganska mörka :)

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2013-08-14 15:12 #198 av: KreQ

Önskar att jag kunde starta en legacy, i och med att man mer eller mindre tröttnat på att spela "normalt" hade det vart kul att utmana sig själv. MEN jag har fått för mig att "felkod 12" (som redan fördärvat en av mina bästa familjer) är direkt länkat till stora släktträd? Har jag fel? Jag vill inte precis spela till generation 6 och sen få felkod 12 så att jag inte kan spela mer... Eventuellt kanske någon här vet något? Jag vill så gärna göra min legacy! :/

Anmäl
2013-08-16 09:22 #199 av: JohannaEC

Ber om ursäkt om frågan ställts tidigare och jag missat den, men vad gäller med universitetsliv?

Man får ju inte fuska genom att stanna deras ålder - men det händer ju när de är på universitet?

Anmäl
2013-08-18 10:26 #200 av: lilljessi

Låter himla kul ska testa sen tänkte jag !!
Får man stänga av simmarnas fria vilja??

Anmäl
2013-08-18 11:08 #201 av: lilljessi

Jo så har jag en fråga till om man börjar med en
Hund eller en katt får man då sälja det de fångar??

Anmäl
2013-08-19 15:02 #202 av: Lumina - 留美奈

#200 skrivet Du sätter själv upp regler för din legacy. Allt är möjligt och omöjligt i en legacy. Det är bara du som sätter gränserna. :)

Anmäl
2013-09-02 12:16 #203 av: Love-


hur gör man när man har universitetsliv får dom åka i väg till universitetet och bo där?

Besök gärna min FB:sida:http://www.facebook.com/RosaliesDesign och min hemsida http://www.rosaliessmycken.n.nu/
 Medarbetare på återbruk , trädgård och Feminism

 

  

Anmäl
2013-09-02 12:19 #204 av: SimsBrooke

#203 Du gör som du vill, du sätter ju dina egna regler vad det gäller nya grejer med the sms =) Dessa regler är mer grunden sen kan du bestämma själv hur du vill spela, vilka regler du ska använda dig utav och dylikt. =) 

Sajtvärd för The sims ifokus
Personlig blogg Närketjejen
The sims blogg SimsBrooke

Anmäl
2013-09-15 13:57 #205 av: Sims3linnea

Har lite frågor om "Legacy Challenge"

Om man har t.ex. 2 barn och valt en att bli arvinge får det andra syskonet flytta därifrån?

Nu när det finns semesterparadis, kan man flytta till ön man har fått från att hitta kartor eller bara hittat genom åka båt m.m?

Om man blivit bra vän och nästan ihop med en sim och den frågar om att grundaren vill flytta in till den får den göra det då?

Tack om du svarar på mina frågor SkrattarHjärta

Anmäl
2013-09-15 14:02 #206 av: Sims3linnea

OBS: Vill göra så mycket det går efter den här artikelns regler.

Anmäl
2013-09-15 14:05 #207 av: [Lupse]

#205 du får själv välja regler egentligen :)

Men ska man köra efter mer klassiska regler så får du inte flytta från din grundtomt, även om du har en ö. Ingen av dina arvingar eller grundsimmen får alltså inte flytta även om en annan sim frågar efter det :)

Syskonen till arvingarna får flytta ut, även alla simmar som helt enkelt inte är arvingarna :)

Anmäl
2013-09-15 14:33 #208 av: Sims3linnea

#207 Okej. Men då ändrar jag dem reglerna lite.

Anmäl
2013-09-30 22:24 #209 av: myismyname

Något som kan vara bra att ha i åtanke då man drar igång ett legacy är att "grundreglerna" för just legacy är skrivna för TS3 utan expansioner. I och med uppdateringar och annat har reglerna byggts på, men de är långt ifrån heltäckande. Då det kommer till att spela legacy med en massa expansioner får man helt enkelt lov att tumma lite på reglerna och ändra dem så de passar de nya spelförutsättningarna som följer med expansionerna. Glad Som så många tidigare har sagt; legacy handlar om att ha kul, och det finns inga regler som man måste hålla sig till. Gör om reglerna så att de passar dig, helt enkelt! Skrattar

Atria Rattery i Piteå, Norrbotten (finns även på facebook)

Medarbetare på The Sims i Fokus och Råttor i Fokus


Anmäl
2013-10-14 21:29 #210 av: [Thew]


Hihi vilken rolig grej!

Anmäl
2013-12-26 10:14 #211 av: [etsan]

Jag är ny med sims 3 efter att ha haft sims 2 och jag fattar inte hur man flyttar in grundaren till tomten det skulle vara, jag hittarinte ens den. Nybörjarhjälp, tack. :)

Anmäl
2013-12-26 11:46 #212 av: Bara Anna

#211 Starttomten kan vara olika svåra att hitta, beroende på vilken värld du bestämt dig för att använda. I vissa världar, tex Sunset Valley måste du ta bort ridcentret för att frigöra en 64 X 64 tomt. Nedanför finns en lista på vilka tomter som bör användas för vilken värld. Tyvärr är listan på engelska, men förhoppningsvis kan den hjälpa dig ändå.

Sunset Valley — 15 Summerhill Ct (you'll need to use Edit Town to remove the Equestrian Center if you have Pets. You are free to place the smaller version elsewhere).

Riverview — 345 Riverblossom Hills Dr.

Hidden Springs — 7 Meadow Beach Dr.

Twinbrook — 16 Puddlewick Dr.

Barnacle Bay — 432 Tidal Terrace.

Bridgeport — 64 Applewood Lane.

Appaloosa Plains — 1007 Pomona Promenade.

Lunar Lakes Dynasty players have 2 lots to choose from — 15 Hyperion Highway and 65 Hyperion Highway.

Starlight Shores — 684 Vista Blvd.

Lucky Palms Dynasty players have 4 lots to choose from — 107 Lakeside Dr, 137 Lakeside Dr, 228 Sedona Lane, or 54 Golf Links Lane.

Sunlit Tides Dynasty players have 2 lots to choose from — 1 Cove Rd or 2 Cove Rd.

Moonlight Falls — 29 S Falls Ave

Monte Vista Dynasty players have 2 lots to choose from — 37 Verona Way or 27 Verona Way

Aurora Skies Dynasty players have 3 lots to choose from — 45 Lupin Lane, 7 Rock Ridge Rd, or 36 Sulfur Springs Rd

Dragon Valley Dynasty players have 4 lots to choose from ─ 32 Lugh Lane, 38 Aibell Avenue, 64 Oak Grove, or 81 Claddagh Court

Isla Paradiso Dynasty players have 2 lots to choose from ─ 15 Dolphin Lane or 77 Paradise Road

Roaring Heights Dynasty players have 3 lots to choose from ─ 25 Beach Drive, 20 Paradise Drive, or 36 Riverside Terrace

Midnight Hollow Dynasty players have 3 lots to choose from ─ 28 Swallow Street, 29 Swallow Street, or 95 True Terrace

Du flyttar in din grundare genom att skapa en ny sim och när du är färdigskapad så får du möjligheten att välja en bostad/tomt

Jag skulle dock kanske inte börja med en Legacy på en gång, utan spela en vanlig familj först, då det är väldigt annorlunda med Sims 3 från Sims 2. Lek runt lite och lär dig spelets olika funktioner och olikheter!

Me. Myself & My Sims

http://www.memyselfandmysims.se

Anmäl
2013-12-26 14:21 #213 av: [etsan]

#212 tack, jag har hittat det nu :) jg har spelat några familjer såvjag skulle känna på Sims 3 :)

Anmäl
2014-01-26 09:09 #214 av: [etsan]

En fråga, om man "gör" ett barn och sedan adopterar resten kan man väl ändå fortsätta med det "riktiga" bara att den har adopterade syskon? :)

Anmäl
2014-01-26 09:13 #215 av: Namiko

#214 Ja, det är bara arvingen som behöver vara släkt med grundaren, så adopterade syskon är helt okej.

Tell someone you love them today, because life is short. But yell it at them in German, because life is also terrifying and confusing.

Anmäl
2014-04-14 03:39 #216 av: alvawik

Är det bara jag som inte hittar det huset i sunsetvalley? Det finns ju inte haha...

Anmäl
2014-04-14 03:41 #217 av: alvawik

Riverview * :)

Anmäl
2014-04-14 03:42 #218 av: alvawik

Nu såg jag det! Hade inte tänkt på att kolla på dom bebodda husen :)

Anmäl
2014-04-14 03:47 #219 av: alvawik

Såg fel! Det var visst en tom tomt haha. Ignorera mina konstiga kommentarer jag är trött :)

Anmäl
2014-08-31 13:24 #220 av: [TanatosNyx]

#216 Jag hittar det inte heller, hjälp! Lipar inte får jag familyrefunds att funka heller, så kan inte göra en egen tomt Vilar huvudet i handen

"Ingen är så fattig att man inte har råd att visa andra kärlek och omtanke"
/TanatosNyx - Sajtvärd på Gravid iFokus

Anmäl
2014-08-31 17:49 #221 av: KastKatt

#220 Har du testat att sätta igång testingcheatsenabled true? :)

Anmäl
2014-08-31 17:49 #222 av: KastKatt

#220 Har du testat att sätta igång testingcheatsenabled true? :)

Anmäl
2014-08-31 18:28 #223 av: [TanatosNyx]

Ja, det slutade med att jag fick göra en ny gubbe, hade 2 namn i efternamnet, antar att det fick det hela att muppa ur för nu funkar det med ett vanligt efternamn Funderar

"Ingen är så fattig att man inte har råd att visa andra kärlek och omtanke"
/TanatosNyx - Sajtvärd på Gravid iFokus

Anmäl
2014-09-01 08:36 #224 av: emiliaolsson

#223 Hur hade du med mellanrum när det var två namn i efternamnet?

Anmäl
2014-09-01 08:36 #225 av: emiliaolsson

#223 Hur hade du med mellanrum när det var två namn i efternamnet?

Anmäl
2014-09-01 10:16 #226 av: [TanatosNyx]

Ja jag hade mellanrum. Jag la till "legacy" efteråt för att inte råka förstöra något då jag annars spelar med massa fusk och grejor.

"Ingen är så fattig att man inte har råd att visa andra kärlek och omtanke"
/TanatosNyx - Sajtvärd på Gravid iFokus

Anmäl
2014-09-01 10:18 #227 av: emiliaolsson

#226 Prova då att göra utan mellanrum. Det kan vara problemet. Funderar

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.